رجعت

رجعت

رجعت

رجعت یعنی بازگشتن مردگان به دنیا مسیحیان معتقدند به زنده نمودن مردگان توسط حضرت عیسی (ع)

اعتقاد به زنده کردن عیسی (ع)پس از مصلوب شدن و به دار آویخته شدن ، شدن داستان کهف و زنده شدن بعد از 309 سال اعتقاد به رجعت است در ایین یهودیت به رجعت اشاره شده است در کتاب اشعیاء نبی در زمان ظهور ماشیح همه ی مردگان از بنی اسراویل زنده میشوند

اعتقاد شیعه بر این است در هنگام ظهور مهدی (عج )گروهی از مردگان به همان صورتیکه بوده اند به دنیا برمیگردند گروهی عزیز و گروهی ذلیل میشوند اهل حق بر اهل باطل غلبه میکنند و داد مظلومان را از ستمگران میگیرند انسانهای بسیارخوب شیعه و انسانهای بسیار بد به دنیا برمیگردند

امام علی(ع) فرمودند مردم قدرت درک رجعت و تحمل ان را ندارند

حدیث رجعت تجلی قدرت خداست انکارش نکنید در همه ی قرون شیعه با اعتقاد به رجعت زندگی کرده است

شیخ مفید امامیه متفقند که بازگشت به دنیا از مرده ها قطعی است

حدیث است کسی که به رجعت ایمان نداشته باشد از ما نیست ومرحوم طبرسی(ره) و حرعاملی(ره) و ابن مظفر(ره) و .. اعتقاد به رجعت محل اجماع شیعه است

علامه حلی (ره)هدف از رجعت این است که همه ی پیامبرانی که خداوند انها را مبعوث کرده به دنیا باز گردانده شوند تا همراه علی (ع) بجنگند.

شیخ حر عاملی 64(ره) ایه در قران در مورد رجعت است

داستان عزیر پیامبر(ع) و ارمیا پیامبر(ع) که صد سال خود و الاغش مردند سپس زنده شدند و گروه حضرت موسی که صاعقه انان را گرفت بعد زنده شدند و قصه ی گاو بنی اسرائیل و زدن دم ان بر مرده و اعتراف مرده بر قاتل خود همه موید رجعتند .

ایه 83سوره 27که دارد در قیامت گروهی محشور شوند ایه ی وعده صالحان به حکومت در زمین در آخر الزمان همه دال بر رجعتند .

شیخ حر عاملی(ره) در مورد رجعت 600 حدیث داریم و علامه مجلسی بیش از 400 محدث در 50کتاب احادیثی از رجعت را روایت کرده اند

علامه طباطبایی (ره)ایات رجعت متواتر معنوی است

کشته شدن در راه خدا بنقل از امام باقر(ع) به جابر یعنی کسی با ولایت امام علی (ع)کشته شود یا بمیرد مراد در رجعت میمیرد

امام رضا(ع) میفرماید هر کسی در راه خدا کشته شود در رجعت میمیرد

آیه ی ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون در مورد 70 نفر از همراهان حضرت موسی(ع) هست که مردند و زنده شدند قصاص حضرت موسی (ع)از قاتل مقتولی که پسر عمویش اورا کشته بود دلیل رجعت است کافر خالص و مومن خالص رجعت میکنند

امام صادق(ع) میفرماید حضرت علی (ع)با امام حسین(ع) رجعت میکنند

امام رضا (ع)به مامون فرمود رجعت از معتقدات ماست و اتفاق می افتد

امام صادق(ع) میفرماید ایام الله سه روز است روز قیامت روز قیام مهدی (عج) و روز رجعت و رجعت در زیارت جامعه کبیره امده است مصدق برجعتکم منتظر لامرکم

امام عسگری(ع) میفرماید در روز رجعت نصرت خدا به حسین (ع)میرسد

در زیارت سرداب امام عصر(عج )آمده است که خدایا قبل از ظهور امام عصر (عج) قرار بده مرا از مردمی که رجعت میکنند

علامه مجلسی رجعت برای مومنان اختیاری است و برای کافران اجباری چون تنبیه میشوند

نخستین رجعت کننده امام حسین (ع)است (امام باقر(ع) ) به همراهی 70پیامبر همانند همراهان حضرت موسی (ع)کافی جلد 8

امام حسین (ع)امام عصر را بعد از شهادت غسل میدهد(کافی ج8) مدت حکومت امام حسین (ع)309 سال است و بعد از ان حضرت نوبت امام علی (ع)است

امام حسین (ع)مفرماید من اولین کسی هستم که رجعت میکنم به دنیا بحار انوار

گروهی از زنان رجعت میکنند که 13-15 نفرند برای پرستاری و مداوای مجروحان و سرپرستی بیماران و نامهای انها قنوا دختر رشید هجری ام ایمن حبابه و البیه سمیه مادر عمار زبیده ام خالد احمسیه ام سعیدحنفیه صیانه ماشطه ام خالد جهنیه از کتاب دلائل الامامه طبری ص 206

امام صادق(ع) نسیبه دختر کعب مازنیه و تیره ایات رجعت نمل83و یوم نحشرمن کل امه فوجا ممن یکذب بایاتی و ایه ام حسبتم ان تدخلوا بقره 214

مردگان زمان ابراهیم و موسی و عیسی و عزیر و ارمیا و..زنده میشوند

در دعای ندبه دارد این الطالب بدم المقتول بکربلا منتقم امام حسین (ع)پیامبران وحضرت اسماعیل(ع) و رسول اکرم(ص) امام علی (ع)و امام حسین (ع) و سایر امامان سلمان و مقداد و جابر مالک و مفضل بن عمر اصحاب کساوبعضی دیگر رجعت میکنند

دلیل رجعت اینکه امام معصوم را باید امام معصومی دیگر غسل دهد و به همین علت فاطمه الزهرا(ع) را امام علی (ع)غسل دادند و به همین علت حضرت مریم را حضرت عیسی(ع) و باز به همین دلیل بدن امام عصر(عج) را امام حسین (ع)غسل میدهند