رزق حلال

رزق حلال

رزق حلال

امام علی (ع)میفرماید یکی از ویژگیهای پارسایان طلب روزی حلال است که طلب روزی حلال در سوره جمعه ایه 9 امده است

توجه به نعمتهای دنیا و اخرت رجال لا تلهیهم تجاره ولا بیع عن ذکر الله مردانی که تجارت و خرید و فروش انان را از یاد خدا غافل نمیکند

امام صادق (ع)میفرماید از خدا بخواهید غنای در دنیا و عافیت در اخرت و مغفرت و بهشت راکسب حلال وسیله خدمت است

قران میفرماید ای مومنان انفاق کنید از بهترین و پاکیزه ترین کسب هایتان بقره 267

اهمیت طلب حلال در احادیث

جنگیدن در راه خدا اسان تر است از طلب حلال

حدیث است کسی که در اول روز به دنبال روزی میرود مثل کسی است که در راه خدا جهاد میکند

پیامبر(ص) میفرماید هر کس از حلال حیا کند مبتلا به حرام میشود

امام باقر(ع)میفرموند در زمین عرق میریزم تا روزی حلال کسب کنم زراعت کنید درختکاری کنید که کار حلال و پاکیزه ای است

پیامبر (ص)فرمودند اگر تلاشگر خسته ای بخوابد بلاشک خداوند اورا می امرزد

پیامبر (ص)میفرموند گناهانی هستند که نماز و صدقه کفاره اش نیست ولی همت و کار و دنبال روزی حلال کفاره گناهان است زراعت و درختکاری کنید که هیچ عمل حلالی حلالتر از ان نیست

امام صادق (ع) فرمودند کسی که حیا نکند از طلب معاش حلال بارش سبک و سختی هایش اسان میشود و کسی که دنبال رفاه خانواده اش باشد باید وسعت دهد بر اهل بیت خودش و سخت نگیرد از راه حلال و اگر داشته باشدرفاه خانواده واجب است

امام سجا د(ع) فرمود اگر به بازار بروم و گوشت بخرم در حالیکه خانواده ام نیازمندند و من هم دارا باشم برای من بهتر است از ازاد کردن بنده در راه خداوند

پیامبر (ص)فرموند از مانیست کسی که خدا به او توسعه داده و او بر خانواده وعیالش تنگ بگیرد

پیامبر(ص) فرمود ملعون است ملعون کسی که سربار مردم باشد باید برود دنبال روزی حلال

حدیث است بدن وقتی محتاج غذایی شد واجب است بر او تهیه اش از مال حلال

شخصی به امام صادق(ع) گفت کار را دوست نمیدارم تجارت هم نمیکنم محتاج هم هستم امام(ع) فرموند برو عملگی کن و بار بر سرت حمل کن از مردم بی نیاز شو البته احساس بی نیازی طغیان و سرکشی را به دنبال دارد ان الانسان لیطغی ان راه الستغنی

حدیث است از خداوند کفاف روزی را بخواهید پیامبر(ص) نیز کفاف روزی را میخواست هم برای خودش هم برای ال محمد (ص)

پیامبر(ص) فرمودند خوشا بحال کسی که تکیه برتقدیر کفاف دارد

پیامبر(ص) فرمودند کم کافی بهتر است از زیاد با لهو و لعب

امام علی (ع)میفرماید پناه ببرید به خداوند از حس بی نیازی زیرا مستی به دنبال دارد که دیر خوب میشود

امام علی (ع)فرمودند فقر روسیاهی دنیا و اخرت را در پی دارد

پیامبر(ص) فرمودند فقر انسان را به کفر نزدیک میکند اگر رحمت خداوند نباشد

اماعلی(ع) به فرزندش فرموند فقیر ذلیل میشود حرفش را نمیشنوند جایگاهش را نمیبینند اگر داشته باشد اگر صادق باشد تکذیبش میکنند اگر زاهد باشند جاهلش میدانند فرزندم فقیر مبتلا به 4 خصلت است 1-ضعف در یقینش 2-نقصان در عقلش3-ضعف در دینش 4- کم حیا در چهره اش

ابراهیم نبی فرمود فقر از اتش نمرود بدتر است

امام صادق (ع)فرمودند مردم محتاجند به امنیت و عدل فراوان

امام صادق(ع) فرمودند خداوند به داوود فرمودند همه ی خوبیها را داری فقط از دست و بازوی خودت نان تهیه نمیکنی که بعد از 40 روز گریه کردن اهن به دست اونرم شد و زره بافی میکرد و میفروخت

امام علی(ع) فرمودند تجارت بدون فقه گرفتار ربا میشود ان حضرت میفرمودند ای تجار اول فقه بعد تجارت الفقه ثم التجر

امام علی (ع)به کمیل فرمودند به غذایت نگاه کن اگر حلال نباشد خداوند تسبیح و شکرت را نمی پذیرد

پیامبر(ص) فرمودند هر کس حرام بخورد خداوند قبول نمیکند از او حرفی و نه عدلی نه واجب و نه مستحبی را

داستان شریک بن عبدالله نخعی و انتخاب یکی از 3کار 1- قبول منصب قضا2- تعلیم فرزندان مهدی ابن منصور 3-خوردن ناهار که ناهار را انتخاب کرد و مخالف اهل بیت شد چون غذا حرام بود

هشدارها

1-فروش قبل از تحویل 2-فروش کالای معیوب 3-غش در معامله 4-توزین کالا 5-فسخ معامله

پیامبر (ص)فرمودند تاجر ترک کند 1-ربا 2- قسم 3- کتمان عیب کالا را 4-نکوهش هنگام خرید و 5-ترک سواستفاده از اعتماد مشتری 6-امروز و فردا کردن را 7-به اضطرار نکشاندن مردم 8-ترک کند خرید و فروش مشروبات را 9-ترک کند کم فروشی و خشکسالی را

معاملات حرام

1-فروش مال غصبی2-فروش وسائل قمار 3-خرید و فروش سرقتی 4-خرید و فروش فیلمها و کتب ضاله و نوار فاسد 5-فروش اسکناس تقلبی 6- فروش شیر با اب زیاد 7-معاملات ربوی و مال غیر خمسی .