درباره ما

به نام خدا
احمدی فومنی

اینجانب بیش از سی و پنج سال است که در حوزه علمیه قم مشغول تحصیل و تبلیغ دین بوده ام و بزرگترین دغدغه ام تبلیغ دین میباشد که به هر شکلی درجهت آن تلاش و کوشش می نمایم انشاالله مورد رضایت خدا و امام زمان قرار گیرد امیدوارم که همه ی مراجعه کنندگان ما را در جهت این خدمت کوچک با نظرات و پیشنهادات خود یاری نمایند و از سوال و پرسش دریغ ننمایند.

                                                                    با تشکر

                                                      محمدهادی ایرانپور (احمدی فومنی)