آیه ولایت علی ابن ابیطالب (ع)

آیه ولایت علی ابن ابیطالب (ع)

آیه ولایت علی ابن ابیطالب (ع)

پیامبر «ص » فرمود الله اکبر علی اکمال دین و اتمام نعمه و رضا الرب برسالتی و الولایه لعلی بن ابیطالب بر کامل شدن دین و اتمام نعمت و رضایت خداوند به رسالت من و ولایت علی «ع»
خوارزمی در مقتل از ابی سعید خدری در غدیر خم بعد از انجام پیامبر «ص »دعا کردند
خوارزمی از عمر و علی «ع»و برابن عاذب ابی وقاص و طلحه و حسین بن علی «ع»ابن مسعود و عمار و ابی ذر و زید بن ارقم و عمروبن حمق خزایی و... دعای پیامبر«ص » را نقل کرده اند الله اکبر علی اکمال دین و اتمام نعمه و رضا الرب برسالتی و الولایه لعلی بن ابیطالب«ع»
روایات1- حافظ ابو جعفر محمد بن جریر طبری از زید بن ارقم که ایه ی فوق در غدیرخم نازل شده است  حافظ مردویه اصفهانی میگوید در 18 ذی الحجه نازل شده است
2-حافظ ابو نعیم اصفهانی و مانزل القران فی علی اینکه ایه ی فوق و نزول ایه در روز غدیرخم و اشعار حسان در ان روز یعنی 18 ذی الحجه بوده است
3-خطیب بغدادی در تاریخش 18 ذی الحجه نزول ایه فوق بوده و حافظ ابو سعید سجستانی در کتاب الولایه و نقل واقعه غدیردر ان روز  
ابن عساکر شافعی در الدر المنثور بعد نزول ایه ی فوق  پیامبر«ص » فرمود الله اکبر علی اکمال الدین.... و بعد فرمودند من کنت مولاه فعلی مولاه
4-خطیب خوارزمی در مناقب خود  و نزول ایه در 18 ذی الحجه بوده است
5-ابو الفتح نطنزی در الخصائص العلویه از خدری نزول ایه در غدیر و بعد الله اکبر و و دعای پیامبر«ع»
6-ابو حامد سعد بن صالحانی در توضیح الدلائل از مجاهد که ایه ی فوق در غدیرخم نازل شده است و سبط بن جوزی حنفی همین را در تذکره اش اورده است
 7-شیخ الاسلام حموینی حنفی در باب 12 از فرائد المطین اورده ایه و دعای پیامبر«ص » را
8-عماد الدین ابن کثیر دمشقی شافعی در تفسیرش ایه و دعای پیامبر «ص »را اورده است
9-جلال الدین سیوطی شافعی در جلد 2 الدر المنثور اورده و میرزا محمد بدخش در مفتاح النجا ص1 هم ایه و هم دعای پیامبر«ص » را اورده است بعضی مراد از الیوم روز بعثت پیامبر «ص »است
یکی فریضه ی حج و دیگری فریضه ی ولایت یعنی خلیفه و جانشین بعد خودت را پس بدرستیکه زمین را خالی از حجت خود نمیگردانم و همانا خداوند عزوجل به تو امر میکند   که تبلیغ کنی به قومت حج را و انها را که توانایی انجام حج را دارند و مستطیعند یعنی راه سفر باز و اهل حضر و اطراف اعراب اماده انجام حج انها را به حج ببرو حج را به انها بیاموز همانگونه که به انان نماز و زکات را اموختی وصیامشان را زمانی که پیامبر«ص » به موقف غدیر خم رسید جبرئیل به سراغش امد و گفت ای محمد همانا خداوند بر تو سلام میکند و میگوید اجل و مرگ تو نزدیک است بتو امری میکنم که باید انجامش دهی و چاره ای جز انجامش نداری به عهد خود متعهد باش و قصه را انجام بده یعنی امام علی ر«ع»ا معرفی کنو متعهد باش به انچه که علمش را داری و میراث علوم انبیا پیش از تو نیز چنین بوده است و سلاح و تابوت و هر انچه نزد توست از ایات انبیا اورا تسلیم وصیت و جانشینت و خلیفه ی بعد از خودت که حجت بالغه ی من است بر خلقم علی بن ابیطالب «ع» علی«ع» را بر مردم اقامه کن که همه ببینند و تجدید کن عهد تورا و میثاق تورا در بیعتش و یاد مردم بیاورانچه در عالم ذر از بیعت و میثاق با من بوده است که شما بدان پیمان بستید و عهدی را بستم با مردم بر ولایت  مولایشان و مولی هر مومن ومومنه ای که علی بن ابیطالب «ع»باشد
10-همه ی مفسران شیعه مراد ایه ی فوق روز غدیر خم است
11-فخر رازی و روح المعانی و المنار ایه الیوم اکملت به گواهی طبری و ابو سعید خدری و خوارزمی ص47 ابن کثیر جلد 2 ص14 ایه ی فوق مربوط است به داستان غدیر خم
13-در تفسیر برهان و نور الثقلین 10 روایت از طرق مختلف نقل شده که مراد روز غدیر خم میباشد
14-سید شرف الدین در المراجعات مراد از ایه ی فوق روز غدیر خم است
15-اهل سنت جداگانه 6 حدیث دیگر دارند که مراد از ایه ی فوق روز غدیر خم است