.
پنجشنبه 26 فروردين 1400.
*
 

آرشیو مطالب


مطالب تا تاریخ مورد نظرآرشیو میشوند.
  • از:
  • تا:
 
 

آیه شریفه سئل سائل بعذاب واقع

سئل سائل بعذاب واقعآیه شریفه سئل سائل بعذاب واقع

 سوال کرد سوال کننده ای از خداوند عذابی را که در روز غدیر خم بر منکر ولایت امام علی(ع) نازل شد.

 آیه حارث : و اذ قالو اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک  فامطر علینا حجاره من السما او ائتنا بعذاب الیم«انفال آیه 32»
(ای پیامبر «ص» یاد بیاور زمانی را که گفتند خداوندا اگر این حقیقتی از سوی توست بارانی از سنگ از آسمان بر ما فرو ریز یا عذاب دردناکی برای ما بفرست)
در مورد حارث بن نعمان در روز غدیر نازل شد وی از کسانی بود که بعد از معرفی امام علی بعنوان امام و ولی و جانشینی از سوی پیامبر «ص» با اعتراض خدمت پیامبر «ص» آمد و گفت یا رسول الله به ما گفتی نماز بخوان خواندیم، روزه بگیر گرفتیم، حج بروید با شما آمدیم، جهاد کنید در راه خدا جهاد کردیم ،زکوه مالتان را بپردازید پرداختیم حالا که موقع مرگ شما رسیده است میخواهید داماد خود علی را بر ما مسلط کنی آیا این تصمیم را خود گرفته ای یا اینکه خدایت دستور داده است؟ پیامبر «ص» فرمود نه این کارتوسط خداوند انجام شده است اگر خواست خدا بوده الساعه العذابی از سوی پروردگار بیاید و من را از پا در آورد تا در قیامت سر دسته دشمنان علی من باشم خواست او از سوی پروردگار مستجاب شد و سنگی از آسمان بسوی زمین میامد هی کوچک میشد تا اینکه بر فرق سرش وارد شد و او را به عنوان اولین دشمن ولائی امام علی «ع» به جهنم فرستاد و جنازه اش را برداشته و در گورستان به خاک سپردند آیه فوق در مورد این قصه نازل گشت روزیکه امام علی«ع» توسط پیامبر«ص» به امامت منصوب گردید اولین دشمن علی «ع» در روزغدیر خم از پا در آمد ایشان بود
خودش از خدا خواسته بود که اگر علی «ع» حق و از ناحیه خداست کیفر شود و چون از ناحیه ی خداوند فلذا پروردگار هم دریغ نکرد و اولین دشمن ولایت را به خاک کشاند  و نام آن شخص نیز در تاریخ به حارث بن نعمان فهری معروف است بعضی هم میگویند مراد نظر بن حارث است
در مورد حارث بن نعمان ...نازل شده است الوسی حنفی فقیه بغدادی در تتفسیر روح المعانی ذیل آیه اورده است
شبلنجی در روح الابصار ص 78ذیل ایه اورده است و سفیان بن عینیه از ایه و قصه غدیر و حارث نیشابوری گفته ثعلبی در الکشف والبیان گفته از جعفر بن محمد و قصه سنگ و خروجش از دبرش و نزول ایه شریفه در تفسیر الارشاد النقل سلیم الی مزایا القران کریم جلد 4 ص192 بعضی گفتهاند مراد نصربن حارث بوده است و ایه اش فامطر علینا حجاره من السما و اتنا بعذاب الیم انفال ایه32
ناقل حافظ ابی عبید هروی در تفسیرش شفا الصدور برای نعمان فطری نقل کرده است
ابوالحق ثعلبی نیشابوری در الکشف و البیان برای نعمان فهری ابوالقاسم حکانی در کتاب دعاه الهدات الرادا الحق الموالات بن نعمان فهری ابوبکر یحیی قرطبی در تفسیرش در سوره معارج نصر بن حارث را به جای حارث بن نعمان گفته است
سبط بن جوزی حنفی در تذکره اش پذیرفته است از ثعلبی شیخ ابراهیم بن عبدالله یحیی وصابی سافعی در کتابش الاکتفا فی فضل اربعه الخلفا حدیث ثعلبی را اورده
شیخالاسلام حموینی در فرائد المسطین روایت ثعلبی را پذیرفته است
شیخ محمد زرندی حنفی در دو کتابش معارج الوصول ودر المسطین اورده است
شهاب الدین دولت ابادی در کتابش هدایه السعدا در جلوه دوم از این کتاب قصه غدیر را اورده است
ابن صباغ مالکی در فصول المهمه ص 26 اورده و سید نور الدین حسنی سمهودی شافعی در جواهر العقدین اورده است
ابو العود عمادی در جلد 8 در تفسیرش حارث بن نعمان فهری را اورده است
شمس الدین شر بینی قاهری شافعی در جلد 4 السراج منیرش نظر بن حارث را اورده است
سید جمال الدین شیرازی در الاربعین در مناقب امیر المومنین قصه غدیر را کامل اورده است
شیخ زیت الدین مناوی شافعی در کتاب فیض الغدیر فی شرح الجامع الصغیر اورده و سید بن عبد روس حسین یمشی در العقد النبوی و الی المصطفوی اورده است
شیخ احمد بن با کثیرمک شافعی در وسیله المال فی مناقب الال اورده و شیخ عبد الرحمن صفوی در جلد 2 کتاب بر نزهت ص242 حدیث قرطبی را اورده است
شیخ برهان الدین علی حلبی شافعی در السیره الجلبیه ص302و حرث بن نعمان فهری را نقل کرده است و سید محمود بن محمد قادری در الصراط السوی در مناقب نسبی قصه ی غدیر را نقل کرده است
شمس الدین حنفی سافعی در شرح جامع صغیر سیوطی جلد 2 ص387در شرح من کنت مولاه واقعه را فضل برتری علی میداند
شیخ محمد صدر العالم سبط شیخ ابو الرضا در کتاب معارج العلی فی مناقب مرتضی قصه غدیر و امدن سنگ بر سرش و شخص کافر حارث را اورده است
شیخ محمد محبوب العالم  در تفسیرشاهی گفته است و ابو عبدالله زرقانی مالکی در المراهب الدینیه جلد 7 ص13 اورده شیخ احمد بن عبد القادر حفطی شافعی در ذخیره المال اورده
سید محمد بن اسماعیل یمانی در الروضه الندیه اورده است و سید مومن شبلنجی شافعی در کتاب الابصار مرخی مناقب ال بیت النبی المختار
شیخ محمد بن عبده در تفسیر المنار جلد 6 ص464 از ثعلبی اورده است  صحیح ترمزی 297 مستدرک 1092 اسباب النزول 150و الغدیر

 

نظرات  

 
0 #1 حمیدرضا 1394-05-17 14:21
خدا را شکر که ما را از متمسکین به ولایت مولانا امیرالمومنین علیه اسلام قرار داده است
نقل قول
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی