.
چهارشنبه 1 بهمن 1399.
*
 

آرشیو مطالب


مطالب تا تاریخ مورد نظرآرشیو میشوند.
  • از:
  • تا:
 
 

دین

رجعت

رجعت

رجعت

رجعت یعنی بازگشتن مردگان به دنیا مسیحیان معتقدند به زنده نمودن مردگان توسط حضرت عیسی (ع)

اعتقاد به زنده

ادامه مطلب ...

مساله بدا

مساله بدا

اقدار به تقدیم و تاخیرها و محو اثباتهایی است که خداوند در عالم تکوین سرنوشت انسان را با کار خوب و بد تغییر میدهد بدا یعنی اشکار شد واضح شد.

ادامه مطلب ...

ناقلین غدیرخم از اهل سنت

غدیر خم

 ناقلین غدیرخم از اهل سنت

یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک در روز 18 ذی الحجه سال 10 هجرت حافظ ابو جعفر محمد بن جریر طبری و نقل ایه یا ایها الرسول ص90عدم رضایت خداوند جز با ابلاغ امام علی(ع)

ادامه مطلب ...

آیه ولایت علی ابن ابیطالب (ع)

آیه ولایت علی ابن ابیطالب (ع)

آیه ولایت علی ابن ابیطالب (ع)

پیامبر «ص » فرمود الله اکبر علی اکمال دین و اتمام نعمه و رضا الرب برسالتی و الولایه لعلی بن ابیطالب بر کامل شدن دین و اتمام نعمت و رضایت خداوند به رسالت من و ولایت

ادامه مطلب ...

آیه مباهله

آیه مباهله

آیه مباهله
فمن حاجک فیه من بعد من جائک من العلم ...ال عمران 61 هر گاه بعد از علم و دانش که به تو رسیده باز کسانی درباره مسیح با تو به ستیز برخاستند بگو بیایید مافرزندان خود را دعوت میکنیم شما

ادامه مطلب ...

آیه تطهیر

آیه تطهیر

 آیه تطهیر و عصمت اهل البیت (ع)

انما یریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا خداوند فقط میخواهد پلیدی گناه را از شما اهل بیت دور کند و شما را کاملا پاک کند (سوره احزاب 33)
حسکانی در

ادامه مطلب ...

احترام به والدین

احترام به والدین

احترام به والدین

یکی از موضوعاتی که در قرآن کریم خیلی بدان سفارش شده است موضوع احسان و احترام به پدر و مادر است که هم در آیات قرآن و هم در احادیث پیامبر اسلام (ص) و حضرات ائمه معصومین (ع) به آن

ادامه مطلب ...

رزق حلال

رزق حلال

رزق حلال

امام علی (ع)میفرماید یکی از ویژگیهای پارسایان طلب روزی حلال است که طلب روزی حلال در سوره جمعه ایه 9 امده است

توجه به نعمتهای دنیا و اخرت رجال لا

ادامه مطلب ...