.
پنجشنبه 26 فروردين 1400.
*
 

آرشیو مطالب


مطالب تا تاریخ مورد نظرآرشیو میشوند.
  • از:
  • تا:
 
 

شخصیت پیامبر اسلام (ص) از نظرقرآن و امام علی(ع)

شخصیت پیامبر اسلام (ص) از نظرقرآن و امام علی(ع)

1- لقد کان فی رسول الله اسوة حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر

2- و قد علمتم موضعی من رسول الله (ص) بالقرابة القریبة و المنزلة الخصیصه (خویشاوندی و قرابت)

3- ابن ابی الحدید میگوید: به استادم گفتم (ابوجعفر) در مورد خطبه 106 نهج البلاغه

گفتم هیچ کس از صحابه به اندازه ی علی (ع) پیامبر(ص) را معرفی نکرده اند در حالیکه علی به پیامبر ایمان قوی داشت و او را تصدیق و حمایت میکرد و زیر نظر او هدایت یافته بود زیرا آن دو یک روح در 2 بدن بودند پدر آنها یکی بود امام می فرماید خداوند نطفه پاک پیامبران را در بهترین جایگاه به ولایت نهاد و در بهترین مکان ها آنها را مستقر ساخت صلب کریم پدران آنان را به رحم پاک مادران منتقل نمود. هرگاه یکی از آنان بدرود حیات می گفت دیگری بعد از او برای پیشبر دین خدا به پامی خواست تا اینکه این منصب بزرگ نبوّت از جانب خداوند سبحانه و تعالی به محمد (ص) رسید او را از بهترین اصل ها و مکان ها که با ارزش ترین روییدنی ها از آن به دست می آید استخراج کرد و نهال وجود او را در اصیل ترین و عزیزترین سرزمینها غرس کرد و شاخه های هستی او را از همان درختی که پیامبران را از آن آفرید به وجود آورد از همان شجره ای که امینان درگاه خود را از آن برگزید فرزندانش بهترین فرزندانند و خاندانش بهترین خاندانش و دودمانش بهترین دود مانند. پیامبر باید معصوم باشد تا سخنان او قابل اعتماد بوده تا هدایت مردم حاصل گردد.

ذیل آیه لقد جاء کم رسول من انفسکم از پیامبر نقل شد که از جهت نسبی و سببی و حسبی در میان پدران من از حضرت آدم هرگز نا پاک دامنی نبوده و تمام دودمان ما از راه نکاح مشروع بوده است برای نبی گرامی اسلام پانصد مادر نوشته شده که همشان پاکدامن بوده اند. امام علی می فرماید از وقتی که رسول خدا (ص) را از شیر گرفته خداوند بزرگترین فرشته ای از فرشتگان را مأمور ساخت تا شب و روز وی را از راه های بزرگواری و اخلاق نیکو سوق دهد. امام صادق(ع) ذیل آیه کریمه «و کذالک او حینا الیک روحنا من امرنا» می فرماید: بخدا سوگند مخلوقی است بزرگتر از جبرئیل و میکائیل و او همواره با رسول خدا (ص) بود و او را آگاه می ساخت و راهنمائی می نمود امام علی (ع) از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود هیچگاه نخواستم کارهای رایج در زمان جاهلیت را انجام دهم مگر 2 بار که در هر بار خداوند میان من و آنچه میخواستم حائلی قرار داد.

امام صادق (ع) :«انَّ الله ادب محمداً او فأحسن تأدیبه عظمت بعث لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولاً یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة و ان کانوا من قبل لفی ظلالٍ مبین.

امام در ترسیم وضعیت دینی جهان در عصر بعثت در موارد متعددی در قرآن تعبیر فترت از آنچه آیه ی کریمه اشاره می کند: یا اهل الکتاب ، قد جاء کم رسولنا یبین لکم علی(ع) : فترة من الرسل »امام علی می فرماید ارسله علی حین فترة من الرسل و طول هجعة» هنگامی خداوند رسالت را بر عهده پیامبر اکرم(ص) گذارد که مدتها از بعثت پیامبران پیشین گذشته بود و ملتهادر خواب غفلت فرو رفته بودند فترت فاصله بین 2 پیامبر است امام علی می فرماید و اهل الارض یومعذٍ مللٌ متفرقة و اهواءٌ متشتته و طریق مشتبه بین مشبه لله بخلقه او ملحدٌ فی اسمه او مشیرٌالی غیره »در عصر بعثت مردم دارای مذاهب پراکنده و خواسته های گوناگون و جمعیت های مشتت بودند. گروهی خدا را به مخلوقاتش تشبیه کردند وعدّه ای در اسماء او تصرف کردند و جمعی هم معبود های دیگری غیر از خدای یگانه داشتند.

گروه اول مشبه لله بخلقه عبارتند و قالت الیهود و عزیر ابن الله و قالت النصاری المسیح ابن الله تاقاتلهم الله انی یوفکون» سخن کافران پیش از آنها هم هست از حق منحرف شده اند گروه دوّم او ملحد فی اسمه » اسمی که شایسته خدا نیست بر او میگذارند و نسبت میدهند که از حق منحرف شدند. مجلس گروه سوم او مشیر الی غیره کسانی غیر خدا را در امور مؤثر و مستقل در تأثیر میدانند مانند دهریه به که طبیعت حرکات فلکی را موثر میدانستند یا ثنویه(قائل به دو خدایی) که برای عالم دو مبدأ قائل بودند و یا بت پرستان که برای بت های خود تأثیر قائل بودند امام علی(ع) درباره رواج بت پرستی در میان مردم عرب میفرماید:« و انتم معشر العرب علی شر دین و شر دار والاصنام فیکم منصوبة بالغ بر 360 بت در خانه ی کعبه وجود داشت به نقل تاریخ نویس معروف کلبی که در سال 206 فوت کرده نصاری نیز بر روی ستونها و دیوار ها صورت مریم و عیسی و تصویر فرشتگان و داستان ابراهیم را ترسیم کرده بودند امام علی در ترسیم وضعیت دین شبهه جزیره عرب می فرماید:« ان الله بعث محمدً اولیس احد من العرب یقرأ کتاباً و لا یدعی نبوة و لا وحیاً» در روم باستان تا پیش از مسیحیت دین رسمی بت پرستی بود و مسیحی شدن روم به معنای خضوع بت پرستی در برابر خداپرستی نبود بلکه مسیحیت تسلیم بت پرستی و مسیحی بت پرست شده بود. وضعیت اجتماعی در عصر بعثت و انتم معشر العرب علی شردین و شر دار و بدترین سرزمینها و میان سنگ های خشن و مارهای خطرناک زندگی می کردند و آبهای آلوده می نوشیدند و غذاهای ناگوار می خوردند از عربی پرسیدند شما از چه حیواناتی در بیابان برای خوردن استفاده می کنید او در پاسخ گفت ما هر موجودی را که روی زمین حرکت کند می خوریم مگر ام جبین را به خاطر تلخ بودن ماده سمی در سر این حیوان. امام علی(ع) درباره رواج قتل و خونریزی بین مردم می فرمایند تسفکون دماءکم و تقطعون ارحامکم پیوسته خون یکدیگر را می ریختند و پیوند خویشاوندی را قطع می نمودید در بیان بی نظمی و هرج و مرج اجتماعی در عصر بعثت می فرماید: خداوند هنگامی رسالت را بر عهده پیامبر اکرم(ص) میگذارد که مدّت ها از بعثت پیامبران پیشین گذشته بود و ملّتها در خواب عمیقی فرورفته بودند فتنه و فساد جهان را فرا گرفته بود و کار های خلاف در میان مردم منتشر بود و آتش جنگ ها زبانه می کشد دنیا بی نور و پر از مکر و فریب گشته بود برگهای درخت زندگی به زردی گراییده و امید باروری آن قطع شده بود و آب حیات زندگی به زمین فرو رفته بود . مناره های هدایت به کهنگی گراییده و پرچم های هلاکت و بدبختی آشکار شده بود دنیا با قیافه ای زشت و کریه به اهلش می نگریست و با چهره ای عبوس با طالبانش روبه رو بود. میوه درخت دنیا فتنه بود و طعامش مردار در درون وحشت و اضطراب و در برون شمشیر حکومت میکرد. در خارج از عربستان هم شرائط اجتماعی بهتر از شبه جزیره نبود و 2 امپراطور بزرگ ایران و روم از دیر زمان در ستیز و جنگ بودند و نظم اجتماعی مبتنی و تبعیض و فساد بر آنان حاکم بود . بشارت به ظهور نبی گرامی اسلام پیش از پایان دوارن تاریک جاهلیت و غلبه یأس و نومیدی . امام می فرماید « الیّ ان بعث الله سبحانه محمداً رسول الله ...» تا اینکه خداوند محمد (ص) رسول خدا را برای رفاء به عهد خویش و کامل کردن نبوتش مبعوث ساخت و این در حالی بود که از همه پیامبران درباره او پیمان گرفته شده و نشانه هایش مشهور بود. از امام علی ذیل آیه 81 سوره آل عمران آمده انّ الله اخذالمیثاق علی الانبیاء خداوند از پیامبران پیش از پیامبر خود عهده گرفته است که به پیروان خود بشارت آمدنش را بدهند و صفات و مشخصات او را بیان کنند و آنان را به تصدیقش امر نمایند. اهداف و فوائد بعثت را هدایت مردم و راهنمایی آنان می داند و اشهد انّ محمداً عبده و رسول ارسله باالدین المشهور و العلم المأثور ... گواهی میدهم که محمد (ص) بنده و فرستاده اوست وی را با دینی آشکار و با نشانه و آیینی راستین و کتابی نوشته شده و نوری درخشان و روشنایی تابنده و امری آشکار و بی پرده فرستاد تا بشارت را از بین برد و با دلائل روشن استدلال کند و به وسیله ی آیات الهی مردم را از مخالفت خدا بر حذر دارد و از گناهان بترساند . در این باره می فرماید ارسله بوجوب الحجج و ظهور الفتح . پیامبر ص) اکرم را با برهانهای روشن و پیروزی بر کفر و شرک و آشکار نمودن راه راست گسیل داشت و پیامبر نیز رسالت حق را آشکار الابلاغ نمود و انسانها را به جاده حق رهنمون شد . پرچمهای هدایت را برافراشت و نشانه های روشن را بر قرار ساخت . رشته های اسلام را محکم و دستگیره های ایمان را استوار گردانید.

امام علی ع ) تأثیر عمیق هدایتها و تربیت های نبی گرامی را اینگونه می فرماید :« و لقد کنّا مع رسول الله (ص) نقتل اباءنا و ابناء نا و اخواتنا ». ما در رکاب پیامبر (ص) خدا برای پیشبرد اهدافش از هیچ چیز باک نداشتیم حتی حاضر بودیم پدران و فرزندان و برادران و عموهای خویش را در این راه نابود کنیم و این پیکار بر تسلیم و ایمان ما می افزود و ما را در جاده ی وسیع حق و صبر و بردباری و در برابر ناراحتی ها و جهاد و کوشش پی گیر با دشمن ثابت قدم تر می ساخت گاهی یکنفر از ما و دیگری از دشمنان ما همانند 2 قهرمان با یکدیگر نبرد می کردند و هر کدام می خواست کار دیگری را تمام کند تا کدام یک جام مرگ را به دیگری بنوشاند گاهی ما بر دشمنان پیروز می شدیم و زمانی دشمن بر ما آن هنگامی که خداوند راستی و اخلاص را در ما دید خواری و ذلت را بر دشمنان ما نازل کرد و نصرت و پیروزی را به ما عنایت فرمود تا آنجا که اسلام بر زمین ها گسترده شد و سرزمین های پهناوری برای خویش برگزید .

امام در باره فوائد بعثت در بعد اجتماعی می فرماید:« قد صرفت نحوه افئدة الابرار» برای دلهای نکوکاران شیفته پیامبر اکرم ص گشت و چشمهای حق جویان به سوی او متوجه شد و به برکت وجودش کینه ها را مدفون ساخت و آتش دشمنی ها را فرو نشاند . افراد دور افتاده را به واسطه او به هم نزدیک ساخت و نزدیکانی که در ایمان و هدف هم آهنگ نبودند از هم دور نمود . ذلیلان محروم در پرتو وجود او عزت یافتند و عزیزان خود خواه ذلیل شدند . یکی دیگر از فوائد وجود آنحضرت فانظرو الی مواقع نعم الله علیهم به نعمتهایی که خداوند هنگام بعثت پیامبر اکرم (ص) به آنان ارزانی داشت بنگرید که آنان را مطیع و فرمانبردار شریعت او گردانید و در پرتو شریعت او با هم مهربانشان ساخت . بنگرید که چگونه

شخصیت پیامبر (ص)

اموری است که به تو را بر عیوب دنیا واقف میسازد زیرا او و نزدیکشان در دنیا گرسنه بودند و با اینکه منزلت و سقای عظیم در پیشگاه خداوند داشت زشتیهای دنیا را از او دریغ داشت بنابراین هر کس با عقل خویش باید بنگرد که آیا خداوند این کار پیامبر را گرامی داشته یا به او اهانت کرده است اگر کسی بگوید به او اهانت کرده بخدا سوگند این دروغ محض است و اگر بگوید ----کرامی داشته باید بداند خداوند دیگران را که زشتیهای دنیا را به آنها داده گرامی نداشته است زیرا دنیا را برای آنها گسترده و از مقرب ترین افراد به خودش دریغ داشته است صفات الهی ص32/35 در برگه ها جامانده آورده شود.

شخصیت پیامبر (ص)

نعمت و آسایش پرو بال کرامت و بزرگواری خود را بر آنها گستراند و نهرهای مواهب خود را به سوی آنان جاری نمود و آیین حق را با تمام برکاتش آنها را قرار گرفت پس در میان نعمتها غرق گشتند و در زندگی خرم و شادمان شدند امور آنان در سایه قدرت کامل استوار گردید و سامان یافت و در سایه ی عزتی پیروز قرار گرفتند و حکومتی ثابت و پایدار نصیبشان گردید پس آنان حاکم و زمامدار جهانیان شدند و سلاطین روی زمین گشتند و مالک و فرمانروای کسانی شدند که قبلاً بر آنها حکومت میکردند و قوانین و احکام را در باره کسانی به اجرا گذاردند که قبلا در باره ی خودشان اجرا نمودند کسی قدرت در هم شکستن نیروی آنان را نداشت و احدی خیال مبارزه با آنان را در سر نمی پروراند. . امام در مورد اسوه بودن پیامبر (ص) می فرماید «و لقد کان فی رسول الله کاف لک فی الاسوة حقیقتاً مقتدا قرار دادن رسول اکرم(ص) برای تو کافی است از پیامبری که پاکیزه ترین و پاکترین مردم است پیروی کن او را زیرا راه و رسمش سر مشق و الگوئی است برای هر کس که تأسی جوید و انتسابی است عالی برای هر کس که بخواهد منتسب گردد و محبوب ترین بندگان خداوند کسی است که از پیامبر(ص) سر مشق گیرد و قدم جای قدم او گذارد .

شیوه زندگی آن حضرت و لقد کان فی رسول الله کاف لک فی الاسوة و دلیل لک علی ذم الدنیا کافی است که پیامبر(ص) خدا را سر مشق خود قرار دهی واو سرمشق توست در بی ارزش بودن دنیا و رسوائیها و بدیهایش زیرا دنیا از او گرفته شد امّا برای دیگران مهیّا گردید از نوشیدن سیر دنیا وی را جدا ساختند و از ذخارف و زیبائیهای آن بر کنار داشتند.
ص 7= در زندگی رسول خدا (ص) اموری است که تو را بر عیوب دنیا واقف میسازد زیرا او و نزدیکانش در دنیا گرسنه بودند و با اینکه منزلت و مقام عظیم در پیشگاه خداوند داشت زینتهای دنیا را از او دریغ داشت بنابراین هر کس با عقل خویش باید بنگرد و که آیا خداوند این کار پیامبر را گرامی داشته یا به او اهانت کرده است . اگر کسی بگوید به او اهانت کرده بخواهد سوگند این دروغ محض است و اگر بگوید او را گرامی داشته باید بداند خداوند دیگران را که زینتهای دنیا را به آنها داده گرامی نداشته است زیرا دنیا را برای آنها گسترده و از مقرب ترین افراد به خودش دریغ داشته است . صفات النبی از نهج البلاغه ص 32/35 در برگه ها جامانده آورده شود.
سنن و روش رسول خدا (ص)
می فرمود غذا داغ برکت ندارد خودشان غذای داغ را میل نمی فرمودند غذا را با سه انگشت از جلوی خودشان می خوردند هرگز از سیری آروغ نمیزدند سفره رنگین نداشت و بر سر سفره رنگین حاضر نمی شد هسته خرما را به گوسفندان میداد اهل سیر و پیاز خوردن نبودند. قبل و بعد از غذا دستانش را می شست پس از غذای چرب آب کم می خورد می فرمود این برای طعام بهتر است تا گرسنه نمی شد چیزی نمی خورد تا سیر نشده دست از غذا میکشید تا زنده بود نان الک کرده نخورد. در اصل غذا و جنس آن دقّت نمی کرد غذا را تعارف می کرد در آب هم تعارف می کرد. به سمت راستش میداد کفشهای خود را در می آورد موقع غذا خود را به غذاهای لذیذ مثل حلوا عادت نمی داد ادب عبودیت داشت محو در عبادت میشد شوق نیایش داشت شاکر حق و وسائل او بود حق بندگی داشت ذکر دائم داشت تنهایی را در سفر دوست نمی داشت آغاز سفرش روز پنجشنبه بود. بعد از سفره وارد مسجد میشدند گاهی پیاده و پابرهنه و بدون عبا و قبا راه میرفت با یاد خدا می نشست بر الاغ هم سوار میشد. این شمه ای بود از زندگانی پیامبر عزیز اسلام(ص) جواد محدثی.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی