.
پنجشنبه 26 فروردين 1400.
*
 

آرشیو مطالب


مطالب تا تاریخ مورد نظرآرشیو میشوند.
  • از:
  • تا:
 
 

ناقلین غدیرخم از اهل سنت

غدیر خم ناقلین غدیرخم از اهل سنت

یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک در روز 18 ذی الحجه سال 10 هجرت حافظ ابو جعفر محمد بن جریر طبری و نقل ایه یا ایها الرسول ص90عدم رضایت خداوند جز با ابلاغ امام علی(ع) در کتاب ولایت از زید بن ارقم میگوید چونکه پیامبر(ص) به سرزمین غدیر خم رسید در برگشتن از سفر حجه الوداع وقت ظهر بود وحی شد به هنگام ظهر و هوا در نهایت گرما به امرآن حضرت خار و خاشاک ان محل را برطرف کنند و نماز جماعت اعلام شد و ما همگی مجتمع شدیم سپس خطبه ای رسا انشاء فرمودند بعد فرمودند خداوند این ایه را نازل کرده است یا ایها الرسول و جبرئیل از طرف خداوند بمن امر نموده که در این محل با حضور مردم باشیم و هر سفید و سیاهی را اگاه کنم به اینکه علی بن ابیطالب (ع)برادر من و وصی من و خلیفه و پیشوای بعد از من است من از جبرئیل درخواست کردم که پروردگارم مرا از این امر معاف کند زیرا میدانستم افراد موذی و ملامتگر زیادند و افراد با تقوا کم هستند و مرا به علی نکوهش کنند و از توجه من به علی (ع)به حدی نگران و بدبین هستند که مرا اذن نامیده اند و ایه ومنهم الذین یوذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم منافقین و اگر بخواهم نام انها را ببرم و انها را معرفی خواهم نمود ولی نمیکنم ((آنان میگویند پیامبر گوش است پیامبر(ص) به آنان بگو گوش بهترین شماهاست))

پس ای مردم این را بدانید همانا خداوند اورا بعنوان ولی و امام بر شما نصب کرده است و اطاعت امر اورا بر همه ی شما واجب کرده است و حکم او جاری و گفتارش نافذ است و هرکس با او مخالفت کند از رحمت خداوند به دور است و کسیکه اورا تصدیق نماید مشمول رحمت پروردگار است بشنوید و اطاعت کنید پس همانا خدا مولای شماست و علی (ع)پیشوا و امام شماست پس امامت در فرزندان من از صلب علی(ع) برقرار است تاروز قیامت وحلالی نیست مگرآنچه را  خدا و رسولش ان را حلال کرده باشند و حرامی نیست مگر انکه خدا و رسولش ان را حرام کرده باشندو ان امامان مگر خدای تعالی ان علومی را در من احصاء نموده است و بمن موهبت فرموده من ان را به علی(ع) منتقل نمودم پس از او گمراه نشوید و از دستوراتش استنکاف نکنید

زیرا اوست که به سوی حق راهنمایی میکند وبه حق عمل میکند خداوند توبه احدی از انهایی که اورا انکار کردند را نمی پذیرد و اورا نمی امرزد و بر خدا حتم است که چنین کند اورا بعذاب دردناکی مبتلا کند پس علی افضل تمام مردم است بعد از من مادامی که رزق بندگان نازل میشود و خلق جهان باقی هستند ان کسی که خلاف او مرتکب شود  از رحمت خداوند دور است این گفتار من از جبرئیل و از خداست پس هر کس نگران باشد و بیاندیشد که برای فردای خود چه کرده است بفهمید محکم قران را و متشابه قران را پیروی نکنید .بعضی از ایات نیازمند تفسیر و تاویل و توضیح و بیان میباشد و هرگز نتوان قران راتفسیر درستی کرد مگر کسیکه من دست اورا گرفته ام و بازوی اورا بلند نموده ام و به شما نشان میدهم هرکس من مولای اویم این علی (ع)مولای اوست و موالات و دوست داشتن او از سوی خداوند است که ان را بر من نازل فرموده است اگاه باشید بطور تحقیق وظیفه خودرا ادا نموده ام اگاه باشید امر حق را ابلاغ نموده ام اگاه باشید انچه را مامور بودم به شما رساندم اگاه باشید انچه را نیازمند به توضیح بود توضیح دادم

امارت و فرماندهی مومنین بعد از من بر هیچ احدی جز او روا نیست پس ان حضرت را به طرف بالا بلند نمود تا بحدی پای ان حضرت مقابل زانوی پیامبر (ص)قرار گرفت و فرمود ای گروه مردم این علی(ع) برادر من و وصی من و فرا گیرنده ی علم من است و جانشین من بر هر کسی که بمن ایمان اورده است وبر تفسیر کتاب پروردگار من یعنی قران و بعد فرمودند اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه والعن من انکره واغضب علی من حجه حقه((پروردگارا دوست بدار هر کس که علی را دوست دارد و دشمن باش با کسی که با علی دشمن است و غضب کن با کسی که با علی احتجاج کند و حقش را غصب نماید)) و غضب کن بر کسیکه منکر حق علی (ع)شود

بار خدایا تو نازل فرمودی هنگام اشکار کردن این امر برای علی (ع)ایه ی الیوم اکملت لکم دینکم یعنی به امامتش امروز را کامل کردم برای شما دین را به سبب امامت او پس هرکس به پیشوایی او و امامانی که از صلب اویند تاروز قیامت تن ندهد این گروه اعمالشان نابود خواهد شد و انان همیشه در عذاب خواهند بود همانا ابلیس به سبب حسادت باعث بیرون شدن ادم از بهشت گردید پس شما به علی (ع)حسادت نکنید که در نتیجه اعمالتان حبط و نابود میشود و قدمهای شما میلغزد

در الدر المنثور ص392 دارد که سوره والعصر در مورد علی (ع)نازل شده  است ای گروه مردم ایمان بیاورید بخدا و رسولش وبه نوریکه با او ظاهر شده است پیش از انکه چهره هایی را دگرگون سازیم و انها را به پشت سربگردانیم یا انها را لعنت کنیم

همانطور که اصحاب سبت را لعنت کردیم ان نور از خداوند در من است و سپس در علی (ع)و بعد از او در نسلش تا حضرت مهدی ای گروه مردم بزودی بعد از من پیشوایانی خواهدبود که بسوی اتش دعوت میکنند پیروان خود را مستحق عذاب الهی میکنند

ودر روز قیامت کسی انها را یاری نمیکند و خداوند و من ازانان بیزاریم انان و یاران و پیروان شان در پست ترین درکات جهنم خواهند بود و زود است که امر خلافت را بدون حق تبدیل و تسلط خود خواهانه بر خلق خواهند نمود پس در این هنگام است که خداوند به مجازات  شما میپردازد

ای گروه جن و انس بسوی شماست شراره های اتش و مس گداخته روان میسازد و در این هنگام یاری و نصرتی نخواهید دید(( ازکتاب ضیا العالمین))

حافظ بن حاتم از ابو سعید خدری نقل میکند که  ایه فوق در غدیر بر ان حضرت نازل شده است.حافظ ابو عبدالله محاملی در امالیش از ابن عباس ایه فوق در غدیر نازل شد

حافظ ابوبکر فارسی در ما نزل من القران فی علی که ایه فوق درغدیر بر علی(ع) نازل شده است

حافظ ابن مردویه از خدری نقل میکند که ایه در روز غدیر نازل شده است

ثعلبی میگوید ایه درمورد علی و غدیر خم است در تفسیر الکشف و البیان تا 27 نفر بر این عقیده اند.حافظ ابو نعیم اصفهانی در ما نزل من القران فی علی ابوالحسن واحدی نیشابوری در اسباب النزول حافظ ابو سعید سجستانی در کتاب الولایه و حاکم حسکانی در شواهد التنزیل ابن عساکر شافعی از ابی سعید خدری قصه ایه و خطبه پیامبر(ص) در روز عید غدیر بوده است

ابوالفتح نطنزی در حضائص العلویه و فخر الدین رازی شافعی در تفسیر کبیر و ابو سالم نصیبی شافعی در مطالب السوال و حافظ عز الدین موصلی حنبلی در تفسیر خودش و ابو الحق حموینی در فرائدالمسلمین و سید علی همدانی در موده القربی و بدر الدین عینی حنفی در عده الغاری و ابن صباغ مالکی در فصول المهمه و نظام الدین قمی نیشابوری در تفسیر خودش و کمال الدین میبدی ایه فوقدرمورد  روز عید غدیر است

جلال الدین سیوطی شافعی درالدر المنثور و سید عبد الوهاب نجاری نزول ایه الا موده فی القربی در مورد اهلبیت پیامبر(ص) است

سید جمال الدین شیرازی در اربعینش محمد محبوب العالم در تفسیر شاهی خودش میرزا محمد بدخشانی در مفتاح النجا قاضی شوکانی در تفسیر خود و فتح القدیر با اعتقاد همه بر نزول ایه در غدیر خم بوده است شهاب الدین الوسی شافعی بغدادی و شیخ سلیمان قندوزی حنفی و شیخ محمد عبده ایه فوق در روز غدیر می باشد .   

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی