.
يكشنبه 19 ارديبهشت 1400.
*
 

آرشیو مطالب


مطالب تا تاریخ مورد نظرآرشیو میشوند.
  • از:
  • تا:
 
 

آیه مباهله

آیه مباهله

آیه مباهله
فمن حاجک فیه من بعد من جائک من العلم ...ال عمران 61 هر گاه بعد از علم و دانش که به تو رسیده باز کسانی درباره مسیح با تو به ستیز برخاستند بگو بیایید مافرزندان خود را دعوت میکنیم شما نیزفرزندان خود را ما زنان خویش را دعوت میکنیم شما نیز زنان خویش رادعوت نمایید ما از نفوس خود دعوت میکنیم و شما نیز از نفوس خود دعوت کنید انگاه مباهله و نفرین کنیم که لعنت خدا بر دروغگویان قرار دهیم  که شان نزول این  ایه در مورد اهلبیت پیامبر است
جریان احتجاج نصارای نجران با خاندان پیامبر(ص) که انصراف دادند با دیدن چهره های نورانی پیامبر(ص) و امام علی(ع) و حضرت فاطمه(ع) و امام حسن (ع)و امام حسین (ع)که انصراف دادند
به نقل از زمخشری در کشاف و حاکم در مستدرک امام فخر رازی در تفسیر کبیرش و ترمذی در صحیحش و احمد حنبل در مسندش و سیوطی در تفسیرش الدر المنثور و بیهقی در سننشهمگی معتقدند که ایه فوق در مورد اهل بیت پیامبر(ص) است
زمخشری این ایه دلالت قوی بر اصحاب کسا دارد که هیچ دلیلی بقوت دلیل اهلبیت پیامبر(ص) نمیرسد
فخر رازی ایه ی فوق دلالت دارد که حسن(ع) و حسین(ع) فرزندان پیامبرند
سعد وقاص میگوید پیامبر (ص)هنگام نزول ایه اهلبیت را طلبیدند و فرمودند اللهم هولائ اهل بیتی پروردگارا اینان اهلبیت منند بنقل صاحب مشکوه و جامع الاصول از صحیح مسلم از سعد بن ابی وقاص
نقل دیگر با همین مضمون از عایشه که داخل بر پیامبر (ص)شدم این ایه مباهله  را میخواندند
زمخشری و بیضاوی و فخر رازی به ایه فوق اعتراف اشرفیت و افضلیت پیامبر(ص) راکرده اند
فخر رازی میگوید از این ایه معلوم میشود که حق تعالی نفس علی (ع)را نفس پیامبر(ص) خوانده است چون غیر علی(ع) نفس دیگری در محل مباهله نبوده است
ایه فسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون انبیاء 6
مراد از اهل ذکر امام علی(ع) و ائمه هدایند که عدل قرانند شیخ سلیمان بلخی حنفی  در ص119 از کتاب ینابیع الموده باب39 چاپ استامبول ازکتاب  تفسیر کشف البیان ثعلبی از جابر بن عبدالله انصاری نقل میکند که امام علی (ع)فرموده ما اهل ذکریم و مورد نظر ایه شریفه ایم
به همین دلیل امام علی(ع) فرمودند سلونی قبل  ان تفقدونی ایه ای نیست در کتاب رسول خدا (ص)که ندانم کجا و چرا و در مورد چه چیز نازل شده است
همانا خداوند به من قلب گیرنده و لسان ذاکر و طلق داده است بنقل از ابن جریر طبری جلد 17 ص5 از جابر جعفی  از امام علی (ع)..

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی