.
يكشنبه 19 ارديبهشت 1400.
*
 

آرشیو مطالب


مطالب تا تاریخ مورد نظرآرشیو میشوند.
  • از:
  • تا:
 
 

آیه تطهیر

آیه تطهیر آیه تطهیر و عصمت اهل البیت (ع)

انما یریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا خداوند فقط میخواهد پلیدی گناه را از شما اهل بیت دور کند و شما را کاملا پاک کند (سوره احزاب 33)
حسکانی در شواهد التنزیل حدیث 138 ایه تطهیر در شان اهلبیت خمسه نازل شده است بحرانی در غایه المرام حدیث 41در مورد اهلبیت کلها من طرق العامه همه ی احادیث از سوی اهل سنت است
مسند احمد حنبل تا ام سلمه از پیامبر (ص)در خانه اش و نقل قصه حریره (حلوای و  شیرینی)و ورود اهلبیت به ان خانه و نقل ایه و حدیث کسا را اورده است
ابن صباغ مالکی در فصول المهمه و صحیح ترمذی دارد که پیامبر(ص) شش ماه ایه را بر درب خانه علی(ع)و فاطمه (ع)خواند غایه المرام ص291
سعد وقاص پیامبر (ص)عبایش را بر سر اهلبیت کشیدند که علی(ع) و فاطمه(ع) و حسن(ع) و حسین (ع)دران بودند و فرمودند اللهم ان هولائ اهلبیتی مستدرک الصحیحنجلد 8ص274
ابو داود الحافظ در سنن از انس بن مالک نقل میکند که پیامبر(ص) 1 ماه با کلمه الصلوه الصلوه یا اهل البیت بر سر در خانه علی (ع)و فاطمه(ع) می امدند
طحاوی در مشکل الاثار جلد1 ص333 از ام سلمه نقل میکند  از پیامبرکه ایه ی فوق در شان اهلبیت نازل شده است
سیوطی در درالمنثورداخل شدن اهلبیت زیر عبای پیامبر(ص) و قرائت ان حضرت اللهم هولائ اهلی و اهلبیتی پروردگارا اینان اهل و اهلبیتم هستند
هیثمی در مجمع الزوائد پیامبر (ص)فرموده اللهم انک جعلت صلوتک و رحمتک و مغفرتک و رضوانک علی و علیهم یعنی اهلبیت
بلاذری در انساب الاشراف  جلد 2 ص104مدت 6 ماه را تایید میکند در امدن رسول خدا بر در خانه علی (ع)و فاطمه(ع) و فرمودن الصلوه الصلوه
طبری در ذخائر العقبی ص23 میگوید علامه مراغی در تفسیرش  جلد 2 ص 72از ابن عباس گفته که 9 ماه پیامبر کلمه الصلوه الصلوه سر درب خانه علی(ع) را فرموده است
دروقت نماز میفرمودند  السلام علیکم و رحمه الله بعد ایه تطهیرنازل شده  مسلم و ترمذی ایه  در منزل ام سلمه نازل شده است کتاب نفس الحدیث جلد 8 ص261
احمد حنبل و طبرانی از ابو سعید خدری که گفت پیامبر(ع) فرموده هذه الایه فی خمسه فی علی (ع)فی فاطمه (ع)فی حسن(ع) و فی حسین (ع)این ایه درباره 5تن است
ابن اثیر در کتاب کامل در تاریخش جلد3 ص 204از امام حسن (ع)که فرموده  نحن اهلبیت نبییکم انهایی که مشمول ایه ی شریفه اند عایشه هم این ایه را نقل میکند در مورد اهلبیت در تفسیر التبیان فی معانی القران جلد 2 ص125 نسائی و نیشابوری و ابوبکر در تفسیر سور ابادی ص327 مفسر نیشابوری در کتاب الوسیط از ابی سعید خدری نزلت فی خمسه علی و فاطمه و حسن و حسین  این ایه نازل شده در مورد 5تن ال عبا   
زجاجی سنی مراد از اهلبیت همسران پیامبر(ص) و اهل اویند مثل ال عباس ال عقیل ال جعفر ال علی
قولی دیگر از عامه در شان ایه ی فوق پیامبر(ص) و اهلبیت است مجموع روایات در مورد ایه شریفه 70 روایت است که 40تا را اهل سنت و 30را شیعه نقل کرده اند
طباطبایی حتی یک نفر از مفسرین هم این حدس را نزده که ایه در مورد همسران  پیامبر(ص) باشد
احادیث اهل سنت از طریق ام سلمه عایشه ابی سعید خدری سعد واثله بن اسقع ابی حمرا ابن عباس  ثوبان غلام پیامبر(ص) و عبدالله بن جعفر وعلی و حسن ازچهل طریق احمد حنبل میگوید این ایه شریفه از ام سلمه برای اصحاب کساء است
نقل شیعه از امام علی (ع)و امام سجاد (ع)و امام باقر(ع) و امام صادق (ع)و امام رضا (ع)از ام سلمه و ابی ذر و ابی لیلی را ابوالاسود دئلی با 30روایات کهمراد ایه اهل بیت پیامبر (ص)است
ابن جریر ابی حاتم طبرانی ابی سعید خدری ابن مردیه منظور از ایه ی فوق مطلق بنی هاشمند
زیدبن ارقم به نقل از پیامبر(ص) که فرمودند مراد اهلبیت منند که صدقه برای انها حرام است
واثله بن اسقع از پیامبر (ص)که فرمودند ایه ی فوق در مورد علی (ع)و فاطمه (ع)و حسن(ع) و حسین(ع) است ام سلمه من هم میخواستم جز ایه باشم که پیامبر(ص) به او فرمودند تو بر خیری اما از اهل بیت نیستی
زید بن ارقم در جواب سائلی گفت اهل بیت شامل زنان نمیشود
پیامبر(ص) فرمودند من و اهلبیتم از گناهان و الودگیها پاک شدیم
انس بن مالک گفته این ایه تطهیردر شان پیامبر(ص) و اهلبیتش است علی (ع)و فاطمه(ع) و حسن(ع) و حسین(ع) است که پیامبر بعد از نزولش 6و8و9 ماه بعد از نماز صبح به در خانه امام(ع) میرفت و میفرمود سلام بر شما اهلبیت من وقت نماز است
واثله بن اسقع و شنیدن دشنام به امام علی و نقل قصه ی اهلبیت بر دشنام دهنده که اینها از اصحاب کسایند چرا به اصحاب کساء دشنام میدهی
درالدرالمنثور است که پیامبر(ص)تلاوت فرمود ایه شریفه تطهیر را برامام علی (ع)و اهلبیتش
سوال محمدبن یزید از عایشه در مورد امام علی (ع)پاسخ داد از من درباره مردی میپرسی که محبوبترین مردم نزد پیامبر(ص) بود
گواهی پیامبر (ص)و دو همسرش ام سلمه و عایشه و پسر خوانده اش عمروبن ابی سلمه بر نزول ایه شریفه در حق اهلبیت بنام های علی (ع)و فاطمه(ع) و حسن (ع)و حسین (ع)
محل نزول ایه ی شریفه در خانه ام سلمه بوده است که 7نفر در انجا بوده اند پیامبر(ص) و جبرئیل و میکائیل و علی (ع)و فاطمه(ع) و حسن (ع)و حسین(ع)
در روایات ما اجماع شده که مراد از اهلبیت در ایه تطهیر پیامبر(ص) و علی (ع)و فاطمه (ع)و حسن(ع) و حسین (ع)است
استمال ایه شریفه بر اقارب و دختران و همسران پیامبر(ص) یا عباس عموی پیامبر و فرزندانش ضعیف است احادیث مثل واحدی اوزاعی طبری ترمذی ابن اثیر بیهقی مسلم از عایشه و ام سلمه وانس و واثله و دهها نفر دیگرمیباشند  
برخی از علما فرموده اند ایه به دلیل وجودش در بین همسران پیامبر (ص)شامل همسران پیامبرمیشود
احمد حنبل به نقل از ام سلمه ایه دال بر اصحاب کساء است
زید بن ارقم به نقل پیامبر(ص) اهلبیتم کسانی اند که صدقه بر انها حرام است
ابی شیبه و احمد و مسلم و ابن جریر و ابن ابی حاکم از عایشه نقل کرده اند که مراد از ایه شریفه علی(ع) و فاطمه (ع)و حسن (ع)و حسین(ع) اند
عایشه به محمدبن یزید گفت علی (ع)محبوبترین مردم نزد پیامبر(ص) بود
تنها دو روایت مخالف داریم عکرمه و مقاتل که میگویند ایه شامل همسران پیامبر (ص)میباشدواین دو هم از خوارج و از واضعان و جاعلان حدیثند. 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی